Правовий супровід банкрутства

З посиленням в останній час кризових явищ в економіці нашої держави банкрутство підприємств набуло масового характеру, а відповідна категорія справ тепер становить досить вагому частку в загальному обсязі усіх судових справ.

Банкрутство – це одна із юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги.

Особливим учасником в процедурі банкрутства є арбітражний керуючий, який, залежно від стадії розгляду справи, може виконувати функції розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора, та через якого здійснюється зв’язок між сторонами, господарським судом та іншими учасниками у справі про банкрутство.

До повноважень арбітражного керуючого відноситься: скликання зборів і комітету кредиторів; здійснення заходів щодо захисту майна боржника; виявлення кредиторів і дебіторів боржника; розгляд вимог кредиторів, заявлених до боржника; формування та ведення реєстру кредиторів; аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника, його становище на ринках; розробка плану санації боржника, мирової угоди між боржником і кредиторами; ліквідація боржника, визнаного банкрутом; інші функції, передбачені законодавством.

Адвокатське об’єднання «А.Д.ХОК» має у своєму складі як професійних арбітражних керуючих, так і досвідчених юристів та адвокатів з значним досвідом супроводження процедури банкрутства.

 

Правовий супровід процедури банкрутства фахівцями Адвокатського об’єднання «А.Д.ХОК» передбачає:

  • надання послуг розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
  • підготовка та подача заяви про порушення справи про банкрутство боржника;
  • представлення інтересів кредитора/боржника в судових засіданнях;
  • представлення інтересів кредитора на зборах та комітеті кредиторів боржника;
  • розробка плану санації;
  • підготовка проекту мирової угоди у справі про банкрутство;
  • взаємодія з арбітражним керуючим, контроль його дій;
  • оскарження дій арбітражного керуючого;
  • залучення компетентних фахівців для проведення аудиту та оцінки майна боржника.

Контакти

Денис Шкіптан

Керуючий партнер, адвокат, арбітражний керуючий


Профайл