Трудове право

Питання між роботодавцем і працівником можуть бути як надзвичайно простими і зрозумілими, так і мати складний комплексний характер. Найчастіше працівники не знають своїх прав і бояться вимагати у роботодавця їх дотримання, а роботодавці нерідко замислюються про вирішення проблеми після її появи, замість того, що попереджати її виникнення.

Оскільки трудові відносини займають значну частину життя більшості населення, знання профільних законів і їх практичне застосування допоможе уникати багатьох проблем і побудувати робочий процес, в якому всі учасники трудових відносин зможуть отримати найбільшу вигоду.

Поєднання галузевої спеціалізації провідних юристів і адвокатів АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «А.Д.ХОК» в трудовому праві з величезним досвідом судової практики зробили нас визнаними лідерами в практиці вирішення трудових суперечок.

З нашою участю були сформовані унікальні для правової системи України прецеденти в сфері захисту прав роботодавця в трудових спорах. Крім того, наші юристи і адвокати забезпечили позитивний результат великої кількості перевірок, ініційованих звільненим працівником, з боку різних державних органів, включаючи Генеральну прокуратуру України.

Наші спеціалісти надають послуги з широкого спектру питань трудового законодавства, серед яких:

  • правовий аудит кадрових документів підприємства;

  • надання консультацій щодо форм і видів трудових угод, порядку укладення та розірвання трудових угод;

  • розробка проектів трудових договорів і контрактів, колективних договорів, проектів локальних актів юридичних осіб (наприклад, накази, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, положення про оплату праці, посадові інструкції і т.д.);

  • надання консультацій з питань звільнення, включаючи скорочення персоналу, закриття підприємства і його реорганізацію, проблемні звільнення, а також індивідуальні та групові домовленості на випадок розірвання трудових відносин;

  • рекомендації з питань заробітної плати, бонусної системи, робочого часу, прав працівників, їх оподаткування, питань відпустки, а також інші загальні консультації з питань трудового законодавства;

  • розробка найбільш ефективних моделей (механізмів) захисту роботодавців від можливих ризиків, пов'язаних з розголошенням співробітниками конфіденційної інформації та комерційної таємниці;

  • представництво інтересів роботодавця при перевірках, що здійснюються контролюючими органами, з питань використання найманої праці;

  • здійснення комплексу дій, пов'язаних з правовим супроводом процедури отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян в Україні;

  • представництво інтересів сторін в правоохоронних органах, а також судах різних інстанцій при вирішенні трудових спорів.

Контакти

Артем Телюк

юрист


Профайл

Олександр Іванишин

Партнер


Профайл