ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ

Здійснення в Україні будь-якої діяльності, пов’язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, за винятком випадків, встановлених ч. 2 ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», передбачає необхідність отримання оператором ринку експлуатаційного дозволу.

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається територіальними органами Держпродспоживслужби операторові ринку харчових продуктів на підставі результатів перевірки відповідності його потужностей вимогам санітарних заходів та дає змогу оператору ринку провадити господарську діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (молока, сиру, риби, м’яса, ковбас тощо).

Процедура видачі, відмови у видачі, тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, передбачена затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 930 від 11 листопада 2015 року Порядком видачі експлуатаційного дозволу.

Оператори ринку повинні отримати експлуатаційний дозвіл на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

За здійснення оператором ринку діяльності без отримання експлуатаційного дозволу передбачена наступна відповідальність:

- для фізичних осіб-підприємців штраф у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат (у 2017 році це від 73 600,00 грн до 96 000,00 грн)

- для юридичних осіб штраф у розмірі від тридцяти до тридцяти восьми мінімальних заробітних плат (у 2017 році це від 96 000,00 грн до 121 600,00 грн)

 

Звернувшись до спеціалістів Адвокатського об’єднання «А.Д.ХОК», Ви отримаєте:

- детальну консультацію з питання отримання експлуатаційного дозволу

- підготовлені та подані компетентному органу у відповідності з вимогами діючого законодавства заяву про видачу експлуатаційного дозволу, перелік харчових продуктів, які заявник планує виробляти або зберігати, та квитанцію про оплату адміністративного збору

- супроводження проведення територіальним органом Держпродспоживслужби інспекції (огляду) заявлених потужностей не пізніше 15 календарних днів з дня подання заяви

- прийняття головним державним інспектором на підставі результатів огляду заявлених потужностей рішення про видачу експлуатаційного дозволу

- за необхідності – оскарження рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу, про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу або детальну консультацію щодо усунення виявлених недоліків та проведення повторної інспекції (огляду) заявлених потужностей протягом п’яти робочих днів з дня повторної подачі документів

- як результат – видача експлуатаційного дозволу, внесення відомостей про Ваші потужності до Реєстру операторів ринку та потужностей харчових продуктів, на які видано експлуатаційний дозвіл, та можливість подальшого безперешкодного здійснення господарської діяльності з виробництва та/або обігу харчових продуктів тваринного походження

Документи для отримання експлуатаційного дозволу:

 - заява (довільної форми)

- перелік харчових продуктів, які заявник планує виробляти та/або зберігати

- квитанція про сплату адміністративного збору в розмірі 0,17 мінімальної заробітної плати (у 2017 році це 544,00 грн)

- довіреність на представництво інтересів замовника

Строк отримання експлуатаційного дозволу:

- від 30 календарних днів (за домовленістю строк може бути прискорений)

Вартість послуги отримання експлуатаційного дозволу:

- від 3 000,00 грн