ВИСНОВОК СЕС

Будь-яка діяльність, технологія, устаткування, техніка, інструменти, продукція, сировина, проекти нормативних документів, схеми та передпроектна документація, реалізація (передача, збут, функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини, а також діючі об’єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив встановлено в процесі функціонування (використання) підлягають обов’язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення», висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (висновок СЕС) – це документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об’єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов’язковим для виконання власником об’єкта експертизи.

Використання або функціонування в Україні об’єктів експертизи без наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи забороняється. Відповідальність за порушення даних вимог встановлена ст. 46 Закону та передбачає накладення штрафу у розмірі до 100% вартості випущеної або реалізованої продукції.

Висновок СЕС є чинним протягом терміну дії нормативного документа, прийнятого в установленому порядку на цей об’єкт експертизи (продукцію), а для продукції імпортного виробництва, на яку відсутні нормативні документи, висновок СЕС видається на п’​ять років.

Процедура проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та видачі висновків СЕС детально врегульована у Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженому Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 247 від 09.10.2000 року.

 

Звернувшись до спеціалістів Адвокатського об’єднання «А.Д.ХОК», Ви отримаєте:

- детальну консультацію з питання отримання висновку СЕС

- підготовлені та подані до компетентного органу у відповідності до вимог діючого законодавства заяву про проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та необхідний пакет документів

- супроводження проведення компетентними установою, закладом чи експертною комісією державної санітарно-епідеміологічної експертизи, складання ними протоколу експертизи та проекту висновку СЕС, затвердження висновку СЕС головним санітарним лікарем України чи його уповноваженим заступником

- внесення відомостей про висновок СЕС до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та присвоєння йому відповідного номеру

- як результат – отримання висновку СЕС та можливість безперешкодного подальшого здійснення своєї господарської діяльності з відповідними об’єктами

Документи для отримання висновку СЕС:

- заява про проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та видачу висновку за встановленою формою (Додаток 1 до Порядку)

- визначений чинним законодавством пакет документів до заяви залежно від виду об’єкту експертизи (Додатки 2, 3, 4 до Порядку)

- довіреність на представництво інтересів замовника

Строк отримання висновку СЕС:

- від 30 календарних днів (за домовленістю строк може бути прискорений)

Вартість отримання висновку СЕС:

- від 2 299,00 грн